آزمودن و اعتبار سنجی

در این آموزش تلاش می‌‏کنیم فرضیات تئوری و روی کاغذی که در بخش طراحی ارزش پیشنهادی آموختیم رو به بوته عمل بکشانیم. همچنین باید بتونیم تمام بخش‌‏های بوم کسب‌وکار و بوم طراحی ارزش پیشنهادی رو در ارتباط با مشتریان، اعتبارسنجی کنیم. برای این کار، اول باید یاد بگیریم چطور کمینه محصول بسازیم و بعد چطور تست طراحی کنیم و همین‌طور نتایج اون رو تحلیل کنیم.