آموزش شبیه‌سازی انرژی در ساختمان با استفاده از نرم افزار DesignBuilder

در ابتدای آموزش قابلیت‌های کاربردی نرم‌افزار DesignBuilder را مرور و با سایر نرم‌افزارهای شبیه‌سازی انرژی در ساختمان مقایسه می‌کنیم. سپس با نحوه ایجاد یک پروژه شبیه‌سازی، انتخاب اقلیم و کار با ابزارهای مربوط به رسم فضا در نرم‌افزار آشنا می‌شویم‌. به طور کلی در این بخش یاد می‌گیریم که چگونه با توجه به نقشه (که می‌تواند بطور مستقیم با استفاده از اتوکد ترسیم شود) انواع ساختمان را ترسیم نماییم. پس از ترسیم ظاهری، نوبت به تعیین ویژگی‌های هر بخش شامل نوع کاربری، مصالح مورد استفاده، سیستم‌های تهویه، سیستم‌های روشنایی و غیره می‌رسد. در بخش انتهایی، از شبیه‌سازی موجود در نرم افزار خروجی می‌گیریم و با نگاهی بر یک کیس واقعی نحوه گزارش‌نویسی با توجه به نتایج و راهکارهای مورد بررسی را مشاهده می‌کنیم.