ارزیابی اقتصادی با استفاده از نرم‌افزارهای Excel و COMFAR

امروز دیگر مانند گذشته‌ها نیست که مدیران و کارشناسان اقتصادی، اطلاعات مالی را در دفترچه یادداشت روزانه و یا در نرم افزارهای ساده ثبت کنند و با بررسی یادداشت‌های خود در مورد یک پروژه مهم تصمیم بگیرند. امروزه کار تجزیه و تحلیل اطلاعات اقتصادی طرح‌های سرمایه گذاری به یک ضرورت مهم تبدیل شده است. برای انجام این کار نرم افزار کامفار یکی از بهترین و پرکاربردترین نرم‌افزار است. کامفار امکان سنجی، تهیه، ارزیابی و تحلیل پروژه‌های اقتصادی را انجام می‌دهد. تجزیه و تحلیل‌های ارائه شده به وسیله این نرم افزار، نتایج مالی و اقتصادی پروژه‌های صنعتی و غیر صنعتی را تسهیل می‌کند.