طراحی ارزش پیشنهادی

در این آموزش تلاش بر این است یاد بگیریم برای راه‌‏اندازی کسب و کارمون از کجا باید شروع کنیم و چه مسیری برای شکل‌‏دهی کسب و کارمون طی کنیم و به چه شکل می‌توانیم مطمئن بشویم که این کسب و کار حداقل ویژگی‌‏های لازم رو برای رشد داراست.