سفر کارآفرینی انرژی

دروس تخصصی ارزیابی اقتصادی با استفاده از نرم‌افزارهای Excel و COMFAR آموزش شبیه‌سازی انرژی در…